ارتباط با ما

کانال تلگرامی رویداد: @Women_in_Mathematics

آدرس:‌ تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، انجمن علمی همبند

ایمیل: math.se.group@gmail.com

تلگرام روابط عمومی همبند: @hamband_admin